MONTAŽA

Osnovna montaža klimatske naprave vključuje:

 • - preboj do 40 cm debelega zidu
 • - do 4 m povezave med notranjo in zunanjo enoto z bakrenimi izoliranimi  cevmi
 • - električno povezavo med enotama
 • - priklop na obstoječo električno napeljavo ob klima napravi
 • - montažo notranje in zunanje enote do višine 3,5m od tal
 • - nadometno montažo inštalacij v zaščitni, zaobljeni PVC kanal
 • - nosilce zunanje enote z blažilniki tresljajev
 • - odvod kondenzata na osnovi prostega padca, iz notranje in zunanje enote, v žleb ali pripravljen odtok do 4 m
 • - vakumiranje sistemain preizkus tesnosti
 • - zagon in svetovanje o pravilni uporabi naprave
 • - prevoz do 50km 
 OSNOVNA MONTAŽA KLIME  CENA brez DDV-ja CENA Z DDV
 - montaža enojne stenske klimatske naprave moči do vključno: 3,5 Kw
 
cena dodatnega metra inštalacije  
 210 €  
    20 €
229,95 €  
    21,9 €
 - montaža enojne stenske klimatske naprave moči od: 3,6 do 5 kW
 - cena dodatnega metra inštalacije  
 240 €  
    25 €
262,8 €  
    27,38 €
 - montaža enojne stenske klimatske naprave moči od: 5 do 7 kW
 - cena dodatnega metra inštalacije
 280 €  
    
30 €
 306,6 €  
    32,85 €
 - montaža enojne stenske klimatske naprave moči nad 7 kW
 - cena dodatnega metra inštalacije
 340 €   
    30 €
 372,3 €  
    32,85 €
 - Pri montaži multi split klimatskih naprav je cena osnovne          
   montaže klime odvisna od števila in jakosti(zgoraj) notranjih 
   enot multi split klimatskega sistema.
   

 

OSTALA DELA  CENA brez DDV-ja CENA Z DDV
  -  preboj do 40 cm opečnatih oz. lahkih sten   15 €   16,43 €
  -  preboj do 80 cm opečnatih oz. lahkih sten   25 €   27,38 €
  -  preboj do 40 cm armirane stene oz. železo-betonske stene  40 €   43,80 €
  -  preboj do 80 cm armirane stene oz. železo-betonske stene  65 €   71,18 €
  -  1 meter podometne instalacije brez zaključnih zidarskih del  30 €   32,85 €
     

 Cena montaže se določi na kraju samem. Vse cene so v EUR in vsebujejo 9,5% DDV in veljaji za montažo opravljeno pri fizičnih osebah.